ආර්ථික හා පාරිසරික වටිනාකමකින් යුත් වනාන්තර

අද මේ ලිපියෙන් ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආර්ථික හා පාරිසරික වටිනාකමකින් යුත් වනාන්තර පිළිබඳවයි.

SFT විෂයට අදාළව ඔබට ශාක කොටස් පිළිබඳ හැදෑරීමේදී වනාන්තර පිළිබඳව ඉගෙනීමට සිදුවේ.ඉතින් මේ ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මං හිතනවා.

ප්‍රධාන වනාන්තර වර්ග

නිවර්තන තෙත් සදාහරිත වනාන්තර

 • ස්ථරීභවනය
 • නෙරු,වියන,උපවියන,පඳුරු හා යටි වගාව ලෙස විවිධ උස මට්ටමේ ශාක පැවතීම.
 • සදාහරිත බව
 • වසර පුරා පැතිරෙන වර්ෂාවක් පැවතීම හා නියං කාල නොමැති නිසා සදාහරිත බව පෙන්වයි.
 • 1.සම විශ්කම්භික කඳන් සහිත ශාක පවතී.
 • 2.ශාක විවිධත්වය වැඩිය.(හොර,දූන,නා,මලබඩ)
 • 3.පත්‍රය අග තියුණු ය.(දිය බේරීම සඳහා)
 • 4.සාපේක්ෂව පස නිසරුය.(ශාක අධිකව පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අවශෝෂණය කරයි.)
 • 5.දැවමය වටිනාකමක් සහිත ශාක තිබීම.
 • 6.අපි ශාක ,ආරෝහක පැවතීම.

උදා:සිංහරාජ,කන්නෙළිය

නිවර්තන වියළි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර

 •  සැදි පැතලි මුදුන් ඇත.
 • ස්ථරීභවනය අපැහැදිලි වීම.
 • පතනශීලී  විශේෂ පැවතීම.
 • යටි රෝපනයේ කටු පදුරු බහුල වීම.
 • ශාක කඳන්වල සම විශ්කම්භික බවක්  නොමැති  වීම.
 • ශාක විවිධත්වය තෙත් කලාපීය වනාන්තර වලට වඩා අඩුය.
 • දැවමය වටිනාකමක් ඇති විශේෂ වැඩි වීම.(කලුවර,බුරුත,නැදුන්,හල්මිල්ල,කොන්)
 • පත්‍ර වල ඝන උච්චර්මයක් පිහිටීම.(උත්ස්වේදනය අවම වීම සඳහා)
 • උදා:රිටිගල,සීගිරිය ආශ්‍රිත වනාන්තරය,පිදුරංගල,වියළි කලාපීය වනාන්තර.

නිවර්තන කඳුකර වනාන්තර

 • ශාක කුරු ය.
 • අඛණ්ඩ වියනක් සහිතය.
 • ඝනව විහිදුනු අතු පතරින්4.කඳන් මත ඝනව වැඩුණ පාසි ඇත.
 • පැහැදිලි ඝනව වැඩුණ මීවන ශාක සහිත යටි වගාවක් ඇත.
 • බොහෝ පත්‍ර වල පත්‍ර තලය කුඩාය.

උදා:බෝපත්තලාව,හග්ගල,කිකිළියාමාන..

ඉදිිරි ලිපියෙන් වනාන්තරවල වැදගත්කම සාකච්ඡා කරමු.එතකන් සුභ දවසක් ඔබට….👍👍

 

%d bloggers like this: