වයින් නිෂ්පාදනය | SFT

වයින් නිෂ්පාදනය මේ වන විට ලෝකයේ ජනප්‍රිය කර්මාන්තරයක් ලෙස හදුන්වා දෙන්න පුලුවන්,මෙම ලිපියෙන් අපි ඒ ගැන විමසා බලමු…

ප්‍රධාන වශයෙන්ම මිදි යුෂ ද,තැඹිලි වැනි වෙනත් පලතුරු යුෂ ද, බාවිතා කල හැකිය.මෙහි ග්ලුකෝස්,ෆ්‍රක්ටෝස්,සුක්‍රෝස් යන සීනි වර්ග අඩංගු ය.

අධික ආම්ලික පලතුරු වඩාත් යෝග්‍ය වනුයේ ආම්ලික මාධ්‍යය.

බැක්ටීරියා වලට හිතකර නොවීමත් යීස්ට් වැනි දිලීර වලට යෝග්‍ය වීමත් නිසාය.මිදිවල ඵලාවරණයේ වර්ණය අනුව රතු හා සුදු වයින් නිෂ්පාදනය වේ.

මිදිවල ඵලාවරණයේ පිටපැත්තේ ස්වභාවිකවම යීස්ට් අඩංගු වන නිසා ස්වභාවිකවම පැසීම සිදුවන අතර වාණිජ කර්මාන්තයේදී පැස්ටරීකරණය මගින් ස්වබාවිකවම පවතින යීස්ට් ගහනය ඉවත්කරනු ලැබේ.

ඉන්පසුව Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ellipsoideus  වැනි යීස්ට් වර්ගයන් යොදා fermenter නම් උපකරණයේ පැසීම සදහා තබනු ලබයි.

ඉන්පසුව රසය වැඩිදියුණු කිරීම සදහා ලී බාජන වල අසුරා තබනු ලැබේ.

 

 

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ තවත් ලිපි :

 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සාර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු
 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය
 දිලීර
 ප්‍රොටොසෝවා ගැන
නයිට්‍රජන් තිර කිරීම
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ සියලු ලිපි

Other Educational Links:

1 Comment

  1. ලිපිය වලට Comment කරන්න හා අලුත් ලිපි එසැනින් දැන ගන්න කැමති කට්ටිය සයිට් එකේ Register වෙන්න අමතක කරන්න එපා