වෛරස | SFT

වෛරස

වෛරස ගැන කෙටියෙන් දැනගමු.

වෛරස යනු ප්‍රග් න්‍යෂ්ටික හෝ සූ න්‍යෂ්ටික සෛල සංවිධානයක් නොපෙන්වන අනිවාර්යය පරපෝෂී සරල අති ක්ෂ්‍රද්‍ර  (20-300)nm රෝග කාරක අංශු විශේෂයකි. මේවා අධ්‍යන්‍ය ආරම්භ වුයේ ඉලෙක්ටෝන අන්වීක්ෂය නිපදවීමෙන් පසුවය.

මොවුන් අනිවාර්යය පරපෝෂී වන අතර මොවුන්ට ප්‍රජනනය කළ හැක්කේ පරිවෘත්තීය ධාරක සෛලයේ ප්‍රෝටීන සංස්ලේෂක පද්ධතිය හා ශක්ති ජනක පද්ධතිය භාවිතයට ගැනීමෙනි. සෑම ජීවී කාණ්ඩයකටම ආසාධනය වේ.

  • ප්‍රථමයෙන්ම සොයා ගත් වෛරසය වන්නෙ දුම්කොළ විචිත්‍ර වෛරසයයි.

වෛරසයක ජීවී ලක්ෂණ

  • සජීවී ධාරක සෛලයක් තුළ ප්‍රජනනය
  • ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් ජීනෝමයක් අන්තර්ගත වීම
  • ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය වල විකෘති ඇති වීම.

වෛරසවල අජීවී ලක්ෂණ

  • වෛරසයක් තුළ DNA හෝ RNA යන දෙකෙන් එකක් පමණක් අන්තර්ගත වීම හා පරිවෘත්තීය යාන්ත්‍රණයක් නොතිබීම
  • වෛරසය එක සෑදී ඇති ප්‍රෝටීන කොපුව,DNA,RNA ලෙස වෙන් කළ හැකි අතර නැවත එක්කළද සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වීම.

විවිධ වෛරස වල රූපාකාර

Image result for parainfluenza virus
පැරාඉන්ෆ්ලුවැන්සා වෛරසය

 

Image result for influenza virus
ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා

 

 

Image result for herpes virus
හර්පීස්

 


Image result for polio virus
පෝලියෝ වෛරසය

Image result for ebola virus
එබෝලා වෛරසය

 

Image result for tobacco mosaic virus
දුම් කොළ විචිත්‍ර වෛරසය

 

Image result for smallpox virus
වසූරිය වෛරසය

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ තවත් ලිපි :

 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සාර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු
 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය
 දිලීර
 ප්‍රොටොසෝවා ගැන
නයිට්‍රජන් තිර කිරීම
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ සියලු ලිපි

Other Educational Links:

Admin (Asela)
Follow Me
Latest posts by Admin (Asela) (see all)

1 Comment

  1. ලිපිය වලට Comment කරන්න හා අලුත් ලිපි එසැනින් දැන ගන්න කැමති කට්ටිය සයිට් එකේ Register වෙන්න අමතක කරන්න එපා