කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය

මේ වනවිට බොහෝ දෙන‍ෙක් කොම්පොස්ට් පොහොර නිෂ්පාදන කෙරෙහි උනන්දුවන් දක්වනවා දැකගන්න පුලුවන්. ඉතින් අප‍ේ විශයට අදාලව මේ ගැන ලිපියක් ලියන්න හිතුවා.😊 😊   ‍වගාවේදී භාවිතා කරන පෙහොර වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් රසායනික…

Read more »

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව – 2

ඉතින් කලින් ලිපිය තුළින් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පිළිබදව මූලික හැදින්වීමක් කළා මතක ඇති ඉතින් මේ ලපිය තුළින් ඒ පාඩමේ තවත් මාතෘකා කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න සූදානම්. ඉතින් අපි දන්නවා ජිවීන්  ආකියා…

Read more »

වනාන්තර වල වැදගත්කම

වනාන්තරවල වැදගත්කම පිළිබදව කතා කරනවා කියලා මං ඔයාලට කිවුවනේ,ඉතිම් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපිට බොහෝ සෙයින් උවමනා වන මේ වනාන්තර වල වැදගත්කම පිළිබඳවයි….   වායු ගෝලයේ  කාබන්ඩයොක්සයිඩ් හා ඔක්සිජන් …

Read more »

ආර්ථික හා පාරිසරික වටිනාකමකින් යුත් වනාන්තර

අද මේ ලිපියෙන් ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආර්ථික හා පාරිසරික වටිනාකමකින් යුත් වනාන්තර පිළිබඳවයි. SFT විෂයට අදාළව ඔබට ශාක කොටස් පිළිබඳ හැදෑරීමේදී වනාන්තර පිළිබඳව ඉගෙනීමට සිදුවේ.ඉතින් මේ ලිපිය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි…

Read more »

ශාක පටක- SFT

ශාක පටක ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. විභාජක පටක ස්ථිර පටක විභාජක පටක කෘතයයන් ඉටු කිීරීම සදහා විබේදනය වී  නොමැත . විභාජක  හැකියාව ඇත. ස්ථිර පටක කෘතයයන්  ඉටු කිරීමට විබෙදනය වී ඇත. විභාජක…

Read more »

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යව -1 දිගහැරැම

ආයිබෝවන් හැමෝටම ඔන්න ඉතින් මුල්ම ලිපිය ලියන්නේ SFT ගැන .ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යව ගැන තමයි මේක ලියන්න හිතුවෙ මේක කොටස් කිපයකට පළ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.ඒ වගේම මේ හැම ලිපියක්ම PDF විදිහට…

Read more »