ඉදිකිරීම් සදහා ගඩොල් භාවිතය | E.TECH

ඉදිකිරීම් සදහා ගඩොල් භාවිතය පිළිබදව මේ ලිපයෙන් අපි සාකඡ්ඡා කරමු. මුලින්ම බලමු හොද ගඩොලක් තෝරා ගන්න පුලුවන් නිර්ණායක එහෙමත් නැත්නම් ගඩොලක ඉන්ජිනේරුමය ගුණාංග මොනවද කියන එක. ගඩොලක ඉන්ජිනේරුමය ගුණ සෘජු…

Read more »

වයින් නිෂ්පාදනය | SFT

වයින් නිෂ්පාදනය මේ වන විට ලෝකයේ ජනප්‍රිය කර්මාන්තරයක් ලෙස හදුන්වා දෙන්න පුලුවන්,මෙම ලිපියෙන් අපි ඒ ගැන විමසා බලමු… ප්‍රධාන වශයෙන්ම මිදි යුෂ ද,තැඹිලි වැනි වෙනත් පලතුරු යුෂ ද, බාවිතා කල…

Read more »

රා නිෂ්පාදනය | SFT

රා නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නෙ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්තයක් ලෙස හදුන්වා දෙන්න පුලුවන්. රා සදහා පොල්,තල් ,කිතුල් වැනි තාල වර්ගයේ ශාකයක ළපටි පුෂ්ප මංජරිය කෙළවරක සිට කපමින් එයින් වෑස්සෙන ප්ලෝයමීය…

Read more »
ජෛව ප්‍රතිකර්මණය

ජෛව ප්‍රතිකර්මණය | SFT

ජෛව ප්‍රතිකර්මණය ගැන තමයි අපි මේ ලිපියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ, ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යනු පරිසරයේ සිටින ස්වභාවික වියෝජකයින් වන අතර ඔවුන් ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය වියෝජනයේදී ඉතා වැදගත් මෙහෙයක් ඉටු කරයි. නමුත්…

Read more »
කර්මාන්ත සදහා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් භාවිතයේ වාසි අවාසි

කර්මාන්ත සදහා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් භාවිතයේ වාසි අවාසි | SFT

කර්මාන්ත සදහා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් භාවිතයේ වාසි අවාසි මොනවද යන්න මෙම ලිපියෙන් බලමු. වාසි අධික වර්ධන වේගයක් පැවතීම විවිධ උපස්ථර මත පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සිදු කිරීමේ හැකියාව. සම්මත කාර්මික ක්‍රම වලදී මෙන්…

Read more »
ඇල්ගී

ඇල්ගී | SFT

ඇල්ගී වල ලක්ෂණ පහත පරිදි පෙන්වා දෙන්න පුලුවන් , ප්‍රධාන වශයෙන් ජලජ පරිසරයේ ජීවත් වේ. මොවුන්ගේ ඝනාවාස කොළ හෝ රතු දුඔුරු පැහැයෙන් දිස්වේ. ජෛව ගෝලයේ විශාල ප්‍රදේශයක ව්‍යාප්තව ඇති නිසා…

Read more »
ප්‍රොටොසෝවා

ප්‍රොටොසෝවා | SFT

ප්‍රොටොසෝවා ගැන කෙටියෙන්.. මොවුන් ඒක සෛලික, සූ න්‍යෂ්ටික සැබෑ සෛල බිත්ති රහිත රසායනික විෂමපෝෂින් වන අතර මොවුන් තෙත පසේ , ජලජ පරිසරයේ හා සත්ව දේහ ආශිතව දැක ගත හැක. ප්‍රො‍ටොසෝවා…

Read more »
වෛරස

වෛරස | SFT

වෛරස ගැන කෙටියෙන් දැනගමු. වෛරස යනු ප්‍රග් න්‍යෂ්ටික හෝ සූ න්‍යෂ්ටික සෛල සංවිධානයක් නොපෙන්වන අනිවාර්යය පරපෝෂී සරල අති ක්ෂ්‍රද්‍ර  (20-300)nm රෝග කාරක අංශු විශේෂයකි. මේවා අධ්‍යන්‍ය ආරම්භ වුයේ ඉලෙක්ටෝන අන්වීක්ෂය…

Read more »
දිලීර

දිලීර | SFT

දිලීර යනු තෙත කාබනික ද්‍රව්‍ය මතුපිට ජීවත් වන පුස් වර්ග වේ. සූන්‍යෂ්ටික වේ. පටලමය ඉන්ද්‍රයිකා සහිතයි. බොහෝ දිලීර බහු සෛලික ‍වන අතර ඒක සෛලික දිලීරද ඇත (ෆීස්ට්) බහු සෛලික දිලිර…

Read more »
බැක්ටීරියා සරල වර්ණ ගැන්වීම

බැක්ටීරියා සරල වර්ණ ගැන්වීම | SFT

බැක්ටීරියා සරල වර්ණ ගැන්වීම ගැන තමයි මේ ලිපය තුළින් අප ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ , මුදවාපු කිරි ‍,යෝගට් ආදියේ අවලම්බන වර්ණ ගැන්වීමට පසු අන්වීක්ෂය මගින් නිරීක්ෂණය කළ හැක. තනුක කළ…

Read more »