තැටි ආකෘකිකරණය | A/L ICT Note

තැටි ආකෘකිකරණය (Format) තැටි ආකෘතිකරණය යනු,  මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් දෘඩ තැටියේ දත්ත මකා දැමීම තැටි ආකෘතිකරණය ලෙස හදුන්වන්න පුලුවන්. මෙම අපි සාමාන්‍යය ව්‍යවහාරයේදි Format කිරීම ලෙස හදුන්වයි. තැටි ආකෘතිකරණය ආකාර…

Read more »

දේශීය කර්මාන්ත වර්ගීකරණය

‍ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන කර්මාන්ත වර්ග ලෙස ලාක්ෂා,බීරලු, බතික් ඇගලුම් ගඩොල් වැනි කර්මාන්ත හදුන්වා දිය හැක. ඉතින් මෙලෙස වන කර්මාන්ත විවිධ නිර්ණායක පදනම් කරගෙන කොටක් කිපයක බෙදා දක්වන්න පුලුවන්…

Read more »

කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය

මේ වනවිට බොහෝ දෙන‍ෙක් කොම්පොස්ට් පොහොර නිෂ්පාදන කෙරෙහි උනන්දුවන් දක්වනවා දැකගන්න පුලුවන්. ඉතින් අප‍ේ විශයට අදාලව මේ ගැන ලිපියක් ලියන්න හිතුවා.😊 😊   ‍වගාවේදී භාවිතා කරන පෙහොර වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් රසායනික…

Read more »

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව – 2

ඉතින් කලින් ලිපිය තුළින් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පිළිබදව මූලික හැදින්වීමක් කළා මතක ඇති ඉතින් මේ ලපිය තුළින් ඒ පාඩමේ තවත් මාතෘකා කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න සූදානම්. ඉතින් අපි දන්නවා ජිවීන්  ආකියා…

Read more »

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යව -1 දිගහැරැම

ආයිබෝවන් හැමෝටම ඔන්න ඉතින් මුල්ම ලිපිය ලියන්නේ SFT ගැන .ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යව ගැන තමයි මේක ලියන්න හිතුවෙ මේක කොටස් කිපයකට පළ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.ඒ වගේම මේ හැම ලිපියක්ම PDF විදිහට…

Read more »