Confirm your download request

බල සමාන්තරාස්‍ර මූලධර්මය සතයාපනය Practical - SFT PDF

SFT WITH 3D

මෙය අප වෙත එවන ලද්දේ දර්ශන ගුරුතුමා විසිනි.

 

ඔහුගේ YouTube Channel එක සමගින් පහතින් සම්බන්ධ වෙන්න

බල සමාන්තරාස්‍ර මූලධර්මය සතයාපනය

බල සමාන්තරාස්‍ර මූලධර්මය
සතයාපනය PDF එක Download කිරීම සම්බන්ධයෙන් යමි කිසි ගැටලුවක් වේ.

admin@techlogiclk.com 

E-mail ලිපිනය හරහා අපව සම්බන්ධ කර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා