කර්මාන්ත සදහා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් භාවිතයේ වාසි අවාසි

කර්මාන්ත සදහා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් භාවිතයේ වාසි අවාසි | SFT

කර්මාන්ත සදහා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් භාවිතයේ වාසි අවාසි මොනවද යන්න මෙම ලිපියෙන් බලමු. වාසි අධික වර්ධන වේගයක් පැවතීම විවිධ උපස්ථර මත පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සිදු කිරීමේ හැකියාව. සම්මත කාර්මික ක්‍රම වලදී මෙන්…

Read more »
ඇල්ගී

ඇල්ගී | SFT

ඇල්ගී වල ලක්ෂණ පහත පරිදි පෙන්වා දෙන්න පුලුවන් , ප්‍රධාන වශයෙන් ජලජ පරිසරයේ ජීවත් වේ. මොවුන්ගේ ඝනාවාස කොළ හෝ රතු දුඔුරු පැහැයෙන් දිස්වේ. ජෛව ගෝලයේ විශාල ප්‍රදේශයක ව්‍යාප්තව ඇති නිසා…

Read more »
ප්‍රොටොසෝවා

ප්‍රොටොසෝවා | SFT

ප්‍රොටොසෝවා ගැන කෙටියෙන්.. මොවුන් ඒක සෛලික, සූ න්‍යෂ්ටික සැබෑ සෛල බිත්ති රහිත රසායනික විෂමපෝෂින් වන අතර මොවුන් තෙත පසේ , ජලජ පරිසරයේ හා සත්ව දේහ ආශිතව දැක ගත හැක. ප්‍රො‍ටොසෝවා…

Read more »
වෛරස

වෛරස | SFT

වෛරස ගැන කෙටියෙන් දැනගමු. වෛරස යනු ප්‍රග් න්‍යෂ්ටික හෝ සූ න්‍යෂ්ටික සෛල සංවිධානයක් නොපෙන්වන අනිවාර්යය පරපෝෂී සරල අති ක්ෂ්‍රද්‍ර  (20-300)nm රෝග කාරක අංශු විශේෂයකි. මේවා අධ්‍යන්‍ය ආරම්භ වුයේ ඉලෙක්ටෝන අන්වීක්ෂය…

Read more »
දිලීර

දිලීර | SFT

දිලීර යනු තෙත කාබනික ද්‍රව්‍ය මතුපිට ජීවත් වන පුස් වර්ග වේ. සූන්‍යෂ්ටික වේ. පටලමය ඉන්ද්‍රයිකා සහිතයි. බොහෝ දිලීර බහු සෛලික ‍වන අතර ඒක සෛලික දිලීරද ඇත (ෆීස්ට්) බහු සෛලික දිලිර…

Read more »
බැක්ටීරියා සරල වර්ණ ගැන්වීම

බැක්ටීරියා සරල වර්ණ ගැන්වීම | SFT

බැක්ටීරියා සරල වර්ණ ගැන්වීම ගැන තමයි මේ ලිපය තුළින් අප ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ , මුදවාපු කිරි ‍,යෝගට් ආදියේ අවලම්බන වර්ණ ගැන්වීමට පසු අන්වීක්ෂය මගින් නිරීක්ෂණය කළ හැක. තනුක කළ…

Read more »
ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ස්වසනය

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ස්වසනය | SFT

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ස්වසනය ගැන කතා කිරී‍මේදී ඔවුන් O2  වලට දක්වන සම්බන්ධතාවය අනුව ප්‍රධාන කොටස් 4 ක බෙදිය හැක. අනිවාර්යය ස්වායු අනිවාර්යය නිර්වායු ක්ෂුද්‍ර වාතකාමී වෛල්පිත නිර්වායු අනිවාර්යය ස්වායු මොවුන් ඔක්ෂිජන්…

Read more »
නයිට්‍රජන් තිර කිරීම

නයිට්‍රජන් තිර කිරීම | SFT

නයිට්‍රජන් තිර කිරීම ගැන තමයි අපි මේ ලිපිය තුළින් ඔබට ගෙ එන්නේ, සමහර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට අණුක නයිට්‍රිජන් තිර කිරීමේ හැකියාවක් ඇත.එනම් වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් ඇමෝනියා හෝ ඇමෝනියක් සංයෝග බවට පත්කිරීමට හැකියාව…

Read more »
ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය | SFT

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය  අනුව බෙදා දැක්වීම හා ඔවුනි පිළිබදව තොරතුරු විමසීමට මෙම ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. පෝෂණ යනු ආහාර නිෂ්පාදය කිරීම හෝ ආහාර ලබා ගැනීමයි.පෝෂණය අනුව ක්ෂ්‍රදු ජීවීන් ප්‍රධාන කාණ්ඩ 4…

Read more »
ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු | SFT

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු පහත පරිදි පෙන්වා දිය හැක: ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වීම නිසා සෛලයක පරිමාවට සාපේක්ෂව පෘෂ්ඨීක ක්ෂේත්‍රඵලය අධික බැවින් පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂමව පරිසරය සමඟ ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කල හැකිය….

Read more »