සයනොබැක්ටීරියා

සයනොබැක්ටීරියා | SFT

සයනොබැක්ටීරියා පිළිබදව තමයි අපි මේ ලිපියෙන් කතා කරන්න බලාප‍ොරොත්තු වෙන්නෙ. සයනොබැක්ටීරියා පිළිබදව – Short Note ඉතා පුලුල් ස්වභාවික ව්‍යාපතියක් දක්වන මොවුන් තෙත පෘෂ්ධවල පසෙහි නිල් කොල පැහැති ලප ලෙස දක්නට…

Read more »
තැටි ආකෘතිකරණය

තැටි ආකෘතිකරණය | ICT

මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් දෘඩ තැටියේ දත්ත මකා දැමීම තැටි ආකෘතිකරණය ලෙස හදුන්වන්න පුලුවන්. මෙම අපි සාමාන්‍යය ව්‍යවහාරයේදි Format කිරීම ලෙස හදුන්වයි.  ආකාර 2කි පහළ තැටි ආකෘතිකරණය ඉහළ තැටි ආකෘතිකරණය පහළ…

Read more »

දේශීය කර්මාන්ත වර්ගීකරණය | E.TECH

දේශීය කර්මාන්ත වර්ගීකරණය ගැන මේ ලිපිය තුළින් කතා කරමු. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන කර්මාන්ත වර්ග ලෙස ලාක්ෂා,බීරලු, බතික් ඇගලුම් ගඩොල් වැනි කර්මාන්ත හදුන්වා දිය හැක. ඉතින් මෙලෙස වන කර්මාන්ත…

Read more »

කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය | SFT

කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය, මේ වනවිට බොහෝ දෙන‍ෙක් කොම්පොස්ට් පොහොර නිෂ්පාදන කෙරෙහි උනන්දුවන් දක්වනවා දැකගන්න පුලුවන්. ඉතින් අප‍ේ විශයට අදාලව මේ ගැන ලිපියක් ලියන්න හිතුවා.😊 😊   ‍වගාවේදී භාවිතා කරන පෙහොර…

Read more »
ශාක පටක

ශාක පටක වර්ගීකරණය | SFT

ශාක පටක වර්ගීකරණයේදී ප්‍රධාන ආකාර 2කි. විභාජක පටක ස්ථිර පටක විභාජක පටක කෘතයයන් ඉටු කිීරීම සදහා විබේදනය වී  නොමැත . විභාජක  හැකියාව ඇත. ස්ථිර පටක කෘතයයන්  ඉටු කිරීමට විබෙදනය වී ඇත….

Read more »
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හැදින්වීම | SFT

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව කියලා කියන්නේ SFT වල ‍තියෙන ටිකක් දිග වගේම පාඩම් කරන්න සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙන පාඩමක් කිව්වොත් නිවැරෙදියි.මේ පාඩම හා සම්බන්ධව ලිපි මාලාමක් ඔබ වෙත ගෙන එන්න මම…

Read more »