Confirm your download request

Download චාලක රසායනය - SFT PDF

චාලක රසායනය

මෙය අප වෙත එවන ලද්දේ ප්‍රබුද්ධ හේරත් ගුරුතුමා විසින් වන අතර පහත තොරතුරු හරහා ඔහුව සම්බන්ධ කර ගත හැක.

070 570 0790
ප්‍රබුද්ධ හේරත්

චාලක රසායනය SFT PDF එක Download කිරීම සම්බන්ධයෙන් යමි කිසි ගැටලුවක් වේ.

admin@techlogiclk.com 

E-mail ලිපිනය හරහා අපව සම්බන්ධ කර ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා