ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හැදින්වීම | SFT

ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව කියලා කියන්නේ SFT වල ‍තියෙන ටිකක් දිග වගේම පාඩම් කරන්න සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙන පාඩමක් කිව්වොත් නිවැරෙදියි.මේ පාඩම හා සම්බන්ධව ලිපි මාලාමක් ඔබ වෙත ගෙන එන්න මම බලාපොත්තුවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නෙ ඒ ලිපි මාලාවෙ පළවන ලිපිය.

ඉතින් මේ පාඩමට සම්බන්ධවන ප්‍රධාන මාතෘකා කිහිපයක් ගැන මම මුලින් පැහැදිලි කරන්නම්

මූලික වශයෙන් අපි මේ පාඩම තුළින් ශාක හා සත්ව යන කොටස් කෙම කතා කරන ලබනවා.

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ගැන කතා කරන කොටසේදී පහත මාතෘකා ගැන තමයි අපට කතා කරන්න ති‍යෙන්නෙ,

  • ප්‍රධාන සෛලීය සංවිධාන වර්ග
   • ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික
   • සූ න්‍යෂ්ටික
  • ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික හා සූ න්‍යෂ්ටික සෛල වල දර්ශීය ව්‍යුහ
  • ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ව්‍යාප්තිය
  • ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ස්වසන ක්‍රම
  • ක්ෂුදු ජීවීන්ගේ පෝෂණ ක්‍රම
  • කර්මාන්ත සදහා ක්ෂ්‍ද්‍ර ජීවීන්‍ගේ භාවිත
   • කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය
   • මධ්‍යසාර නිෂ්පාදන
   • විනාකිරි නිෂ්පාදනය
   • ඇමයිනෝ අම්ල නිෂ්පාදනය
   • ජෛව ප්‍රතිකර්මණය ආදී

ඉන්පසු ශාක කොටසේදී අපට හමුවන මාතෘකා තමයි මේ..

   • ශාකයක පත්‍ර
   • ශාක කද
   • ශාකයන්හි මුල පද්ධතිය
   • ප්‍රාථමික හා ද්විතීක වනාන්තර
   • ප්‍රධාන වනාන්තර වර්ග
   • වනාන්තර වල ආර්ථික වැදගත්කම
   • වනාන්තර ආරක්ෂා කර ගැනීම
   • අපෘෂ්ඨවංශීන්
   • පෘෂ්ඨවංශීන්

බැලූ බැල්මට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පාඩම ටිකක් දීර්ඝ පාඩමක් බව ඒ වගේම පාඩම් කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙන පාඩමක් විදිහටත් කියන්නත් පුලුවන්.

මේ පාඩමට අදාලව මෙම හැම මාතෘකාවක් ගැනම අපි ඉදිරියේදී ලිපි ගෙන එන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා.

 

ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ තවත් ලිපි :

 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සාර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු
 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණය
 දිලීර
 ප්‍රොටොසෝවා ගැන
නයිට්‍රජන් තිර කිරීම
ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව හා සම්බන්ධ සියලු ලිපි

Other Educational Links:

1 Comment

 1. ලිපිය වලට Comment කරන්න හා අලුත් ලිපි එසැනින් දැන ගන්න කැමති කට්ටිය සයිට් එකේ Register වෙන්න අමතක කරන්න එපා