ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යව -1 දිගහැරැම

ආයිබෝවන් හැමෝටම ඔන්න ඉතින් මුල්ම ලිපිය ලියන්නේ SFT ගැන .ක්ෂ්‍රද්‍ර ජීවී විද්‍යව ගැන තමයි මේක ලියන්න හිතුවෙ මේක කොටස් කිපයකට පළ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.ඒ වගේම මේ හැම ලිපියක්ම PDF විදිහට…

Read more »